Bestanden
aanleveren

Versturen

De gemakkelijkst en efficiëntste manier om uw PDF-bestanden aan ons te bezorgen is via onze site ‘INSITE’. Na het opladen van de bestanden, worden deze direct gecontroleerd (7d/7 en 24u/24) zodat we u snel op de hoogte kunnen brengen van eventuele druktechnische fouten. Bij fouten kunt u de bestanden meteen aanpassen en ons terugsturen.

vraag uw ‘insite’-inlogcode aan

Controleren

Uw aangeleverde bestanden worden vervolgens aan een grondige controle onderworpen, om zo kwalitatief drukwerk te kunnen afleveren. Elke vastgestelde afwijking wordt u systematisch meegedeeld. Natuurlijk stelt Tanghe Printing alles in het werk om u te helpen deze zo goed mogelijk te corrigeren. Als u dit wenst kunnen we u een proefdruk leveren op één van de 2 volgende manieren

 • een beveiligde en gecertificeerde proefdruk via internet, na ontvangst van uw inschrijving
 • een volledig afgewerkte, gecertificeerde kleurproef en enkele stalen

Valideren

U bevestigt, wij drukken, werken af en leveren snel.

HOE VERSTUREN?

Gelieve uw bestanden in PDF-formaat aan te leveren. Om alles vlot te laten verlopen moeten de bestanden aan bepaalde eigenschappen voldoen:

 • De kleurenindeling moet in CMYK-modus staan – niet in RGB-modus
 • Het bestand moet bladzijde per bladzijde opgemaakt worden en niet in uitvouw (spread) (bijvoorbeeld een brochure van 40 pagina’s zal bestaan uit een bestand dat 40 doorlopende pagina’s bevat en niet uit 20 dubbele pagina’s)
 • Voor de beelden raden wij u een minimale resolutie van 300 DPI aan
 • Voorzie een afloop van 3 mm
 • Vermijd om andere tekens dan snijtekens (zelfs deze zijn optioneel) aan te duiden
 • Alle gebruikte fonts moeten in de PDF ingesloten zijn
 • Vermijd een inktbezetting hoger dan 300 %
 • De bestanden mogen geen ICC-profielen bevatten (indien dit wel het geval zou zijn zullen ze eenvoudigweg verwijderd worden mits uw uitdrukkelijke vraag en dit vóór de behandeling van uw bestanden)

Het opladen kan starten!

Hoe drukklaar bestanden aanleveren

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Wanneer u ons uw lay-out bezorgt, moet u ons eveneens de gebruikte lettertypes en afbeeldingen bezorgen. Wij zullen deze elementen gebruiken om een PDF-bestand aan te maken (dienst niet inbegrepen in de prijs die wij u opgegeven hebben). Indien u ons uw lettertypes niet kunt bezorgen, zullen wij ze vervangen door diegene die het meest overeenstemmen met de door u gebruikte lettertypes. De kans is dan reëel dat het afbreken van uw teksten anders zal zijn. Indien u ons echter uw lettertypes bezorgt wordt deze kans veel kleiner maar ze blijft nog steeds bestaan want het PDF-bestand dat wij zullen opmaken wordt door een ander systeem dan het uwe verwerkt. Dit risico verdwijnt daarentegen wanneer u ons PDF-bestanden aanlevert. Wanneer het correct is opgemaakt, bevat het PDF-formaat (Portable Document Format), UW afbeeldingen, UW lettertypes en UW lay-out. Wij ontvangen dan een bestand dat klaar is om geïntegreerd te worden in onze impositiesoftware.

Wanneer u ons een bestand in PDF-formaat bezorgt via het Insite-systeem, wordt dit bestand automatisch gecontroleerd naargelang het profiel dat u hebt gekozen (quadri of quadri + directe kleuren of grijs). De meest voorkomende en aantoonbare verschillen in deze profielen zullen u dan aangeduid worden. Dan is het aan u om op dat moment te reageren en een verbeterd bestand op te sturen. Het spreekt voor zich dat er nog een andere grondige controle wordt uitgevoerd tijdens de behandeling van uw bestand waarbij we u nog op andere fouten kunnen wijzen (bv. gebrek aan snijruimte, …).

Twee mogelijke oorzaken. Indien uw logo oorspronkelijk voorzien was voor een druk in directe kleuren (Pantone) en u vraagt een druk in quadri, vindt er een conversie (dus mogelijke afwijking) plaats van de kleur. De andere mogelijke oorzaak is dat uw logo op verschillende media wordt afgedrukt. Kleuren kunnen ook variëren naargelang de gebruikte papiersoort.

De aanbevolen resolutie voor de afbeeldingen voor het drukproces is 300 DPI terwijl de beeldschermkwaliteit slechts 72 DPI vereist. Dus als de resolutie van uw afbeeldingen ergens tussen die waarden ligt, kan de kwaliteit van het drukwerk afwijkend zijn, terwijl de weergave op het beeldscherm toch correct lijkt.

De stijl, de kleuren maar ook het aanvoelen van het papier geven de kwaliteit weer van hetgeen u wilt meedelen. Het spreekt voor zich dat een verzorgde lay-out met evenwichtige kleuren, gedrukt op kwaliteitspapier, een veel mooier beeld geeft dan diezelfde boodschap, zonder opmaak en gedrukt op slecht papier.

Indien u documenten wilt laten drukken die veel inkt vergen, raden wij u aan om de betreffende oppervlakken te vernissen of te lamineren. De optie vernissen wordt vaak voorgesteld in onze offertes. Indien u twijfelt, aarzel dan niet om raad te vragen. Wij zullen u advies op maat geven.

Enkele basiselementen dienen gerespecteerd te worden:

 • Alle afbeeldingen in 300 DPI indien mogelijk (minimum 150 DPI wordt sterk aanbevolen)
 • De afbeeldingen dienen in CMYK-formaat te worden opgeslagen
 • De lettertypes moeten geïntegreerd zijn in het PDF-bestand
 • Voorzie een snijruimte van 3 mm rondom het document
 • Alle kleuren in CMYK (cyaanblauw magenta geel zwart) voor quadri-druk. Geen directe kleuren (bv. PANTONES) toevoegen, tenzij u het uiteindelijke drukwerk in die kleuren wenst.
 • In het PDF-bestand moeten alle pagina’s apart op een individuele pagina staan (bijvoorbeeld: 1 brochure van 40 pagina’s = 1 PDF-bestand van 40 pagina’s)

Bezorg ons uw opmaak met uw afbeeldingen en de gebruikte lettertypes. Wij zullen dan zelf uw bestanden omzetten in PDF (deze dienst is niet inbegrepen in de offerte die u hebt gekregen).

Wij beschikken over een volledig beveiligd en geautomatiseerd systeem dat zelfs tijdens het verzenden van uw bestanden controleert of ze in PDF-formaat zijn opgemaakt. Om toegang te hebben tot dit systeem, vul de fiche in die u bekomt na het klikken op volgende link en stuur deze ingevuld naar francois@tanghe.be.

Het is perfect mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de kleuren variëren naargelang het scherm. Om een 100 % correcte weergave te hebben, moet men over een scherm beschikken dat gekalibreerd is in functie van de printers en dat daarenboven nog eens dagelijks gekalibreerd wordt. Wanneer u bij ons bestelt bezorgen wij u, op aanvraag een papieren kleurproef gekalibreerd volgens onze printers (gratis tot het equivalent van een A3-formaat).